Умови надання послуг

Останнє оновлення: 04.02.2022

01 ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

Отримуючи доступ до веб-сайту blockbank.ai (тут і надалі – “Веб-сайт”) та користуючись ним, ви погоджуєтеся з наступними умовами надання послуг, які можуть періодично змінюватися, доповнюватися або оновлюватися (надалі загалом – «умови»), а також з усіма застосовними законами та нормативними актами. Будь ласка, уважно прочитайте нижченаведені умови. Якщо ви не погоджуєтеся з усіма цими умовами, будь ласка, не використовуйте цей Веб-сайт або будь-яку інформацію, посилання чи контент, що міститься на цьому веб-сайті. Ваш доступ до цього Веб-сайту та його використання передбачає, що ви приймаєте та погоджуєтеся з вимогою дотримуватися усіх і кожної з викладених нижче умов, в тому числі з нашою Політикою конфіденційності, яка є включена в ці умови шляхом посилання. Якщо ви використовуєте наш веб-сайт від імені своєї організації, ця організація приймає ці умови.

Ці умови можуть змінюватись, доповнюватись або оновлюватись з боку blockbank.ai («blockbank.ai», «ми», «нас» або «наш») на власний розсуд у будь-який час без попереднього повідомлення. Ми радимо вам регулярно відвідувати цю сторінку, щоб бути ознайомленими з будь-якими чинними змінами. Ваше подальше використання цього Веб-сайту буде підтвердженням того, що ви приймаєте ці умови у зміненій, доповненій або оновленій нами версії. Якщо ви не погоджуєтеся з такими переглянутими умовами, ви повинні припинити використання цього Веб-сайту та будь-якої інформації, посилань або контенту, що міститься на цьому Веб-сайті.

02 ВИЗНАЧЕННЯ

Термін “Застосовне законодавство” означає будь-який закон, правило, статут, підзаконний акт, постанову, розпорядження, наказ, постанову, протокол, кодекс, настанову, договір, політику, повідомлення, вказівку або судове, арбітражне, адміністративне, міністерське чи відомче рішення, присудження, указ, договір, директиву чи іншу вимогу чи настанову, опубліковану або чинну в будь-який час, яка застосовується для або іншим чином призначена з метою керівництва чи регулювання по відношенню до будь-якої особи (включаючи всі сторони цих Умов), майна, операції, діяльності, події чи інших питань, в тім будь-яке правило, наказ, рішення, директиву чи іншу вимогу чи настанову, видану будь-яким урядовим або регулюючим органом;

Терміни “Додаток blockbank” або “Додаток Wallet” означають програмне забезпечення для мобільних пристроїв, розроблене, належне та випущене blockbank.ai та доступне для завантаження для Android або Apple iOS, включаючи весь контент та послуги, доступні на ньому або через нього, а також усі без винятку оновлення, апгрейди, доповнення, випуски та їх версії;

Терміни “Послуги blockbank.ai ” або “Послуги” стосуються Сайту, додатку Гаманець blockbank.ai, Контенту послуг та всіх супутніх функцій, послуг, контенту і додатків (включно з описаними в Пункті 2.1), які blockbank.ai може періодично вам надавати по відношенню до вашого Збереженого Цифрового активу;

Термін “Цифровий актив” означає будь-який вид криптографічних токенів, цифрових валют, криптовалют або віртуальних валют чи цифрових активів, які не підпадають під класифікацію фінансового інструменту відповідно до Закону про віртуальні фінансові активи;
Термін “Конвертація цифрових активів” має значення, надане терміну в Пункті нижче;

Термін “Передача цифрових активів” має значення, надане терміну в Пункті 2.1(d);

Термін “Гаманець цифрових активів” має значення, надане терміну в Пункті 2.1(a);

Термін “Підтримуваний пристрій” означає мобільний пристрій зв’язку або інший пристрій, успішно зареєстрований вами для використання у зв’язку з додатком Гаманець blockbank.ai та Послугами, які надаються в додатку Гаманець blockbank.ai;

Термін “Комісія” означає всі збори, які стягуються нами за використання послуг, що надаються в додатку Гаманець blockbank.ai та/або в Гаманці цифрових активів; Термін “Обставина непереборної сили” означає подію або збій, які знаходяться поза нашим розумним контролем, включаючи (i) стихійні лиха, виняткові погодні умови, судові або урядові дії; (ii) збій або перебої в публічних або приватних телекомунікаційних мережах, каналах зв’язку або інформаційних системах; (iii) дії або бездіяльність третьої сторони, за яку ми не несемо відповідальності; (iv) затримка, збій або перерва в роботі або недоступність послуг і сайтів третіх сторін; (v) страйки, локаути, трудові спори, війни, терористичні акти та заворушення; (vi) віруси, зловмисне програмне забезпечення, інші шкідливі комп’ютерні коди або злом будь-якої частини Послуг додатку blockbank.ai;

Термін “Форк” має значення, надане йому в Пункті нижче;

Термін “Форк-мережа” має значення, надане йому в Пункті нижче;

Термін “включно/включає” означає включно, але не обмежуючись;

Термін “Вказівки” означає всю інформацію, вказівки, повідомлення, приписи чи меседжі (включаючи ті, що стосуються платежів, переказів чи інших трансакцій), які стосуються вас;

Термін “Партнери з платіжних послуг” має значення, наведене в Пункті нижче;

Термін “Дозволений банк” має значення, наведене в Пункті нижче;

Термін “Персональні дані” означає будь-яку інформацію щодо ідентифікованої або потенційно ідентифікованої фізичної особи; ідентифікована фізична особа – це особа, яку можна ідентифікувати, прямо чи опосередковано, зокрема, шляхом посилання на такий ідентифікатор, як ім’я, ідентифікаційний номер, дані про місцезнаходження, онлайн-ідентифікатор або на один або кілька факторів, характерних для фізичної, фізіологічної, генетичної , психічної, економічної, культурної або соціальної ідентичності цієї фізичної особи;

Термін “Вміст послуг” означає дані, інформацію, матеріали, рекламу, текст, аудіо, відео, графіку, програмне забезпечення та інший контент на Сайті та в додатку Гаманець blockbank.ai;

Термін “Сайт” означає веб-сайт за адресою www.blockbank.ai;

Термін “Збережений цифровий актив” має значення, надане терміну в Пункті 2.1(a); Термін “Податки” означає будь-які податки, збори або комісії, які стягуються, підлягають стягненню, сплачені або утримані з будь-якої причини у зв’язку з використанням вами Послуг відповідно до будь-якого Застосовного законодавства;

Терміни “Умови” або “Умови та положення” означають ці умови та положення, включаючи всі Додатки;

Термін “Торгові знаки” має значення, надане терміну в Пункті 11.1(a);

Термін “Історія трансакцій” означає вашу історію трансакцій та відомості про ваш Гаманець цифрових активів;

Термін “Непідтримувана форк-мережа” має значення, наведене в Пункті нижче;

Термін “Віртуальний цифровий актив” має значення, надане терміну в Пункті 9.1;
Термін “Ми/нас/наш” означає blockbank.ai;
Термін “Ви/ваш” означає, спільно та окремо, особу(-и), яка(-і) є користувачем(-ами) Послуг, що надаються у додатку Гаманець blockbank.ai.

3 ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-САЙТУ

Мета нашого Веб-сайту — надати вам певну загальну інформацію про програмне забезпечення, яке розробляється blockbank.ai. Ви не повинні порушувати жодну з нижче вказаних умов або нашу Політику прийнятного використання, викладену нижче.

4 ПОСЛУГИ

Послуги додатку Гаманець blockbank.ai включають наступні послуги:

(a) Гаманці цифрових активів («Гаманець цифрових активів»), розміщені на blockbank.ai, які дозволяють вам зберігати на blockbank.ai типи цифрових активів, схвалені платформою blockbank.ai для зберігання в Гаманці цифрових активів, перелік яких доступний у додатку Гаманець та на сайті blockbank.ai Wallet (“Збережений цифровий актив”);

(b) послуга конвертації фіатної валюти, яка дозволяє вам конвертувати фіатну валюту в будь-який тип Збережених цифрових активів, які зберігатимуться у вашому Гаманці цифрових активів («Конвертація фіатної валюти в Цифрові активи»);

(c) послуга конвертації Цифрових активів, яка дозволяє вам конвертувати Збережені цифрові активи в інші Збережені цифрові активи («Конвертація цифрових активів»); та (d) послуга передачі Цифрових активів, яка дозволяє вам передавати будь-які Збережені цифрові активи іншому одержувачу, у якості якого може виступати Гаманець цифрових активів іншого користувача послуг додатку Гаманець blockbank.ai або зовнішнього одержувача («Передача цифрових активів» );

(e) будь-які заохочувальні програми (зокрема, але не виключно: будь-які типи винагород, кешбек, стейкінг Цифрових активів або реферальні програми), які періодично можуть запускатися через додаток Гаманець blockbank.ai або на Сайті; та
(f) Crypto Invest – портфель Цифрових активів та торговий інструмент (користування цією послугою регулюється окремим набором Загальних умов та положень)

Ми залишаємо за собою право на та не несемо перед вами відповідальності за:

(a) оновлення, зміни, видалення, скасування, призупинення, вимкнення або обмеження доступу до, або припинення надання Послуг blockbank.ai або зміну будь-яких функцій, модулів/компонентів або їх вмісту;

(b) відхилення, призупинення, скасування, сторнування, анулювання або часткове виконання будь-яких вказівок щодо конвертації фіатної валюти у цифрові активи, конвертації цифрових активів або передачі цифрових активів; або
(c) сторнування, скасування або відмову від виплат відносно будь-яких програм заохочення, незалежно від ваших прав на їх отримання.

Ми залишаємо за собою право призупинити, обмежити або припинити ваш доступ до будь-яких без винятку наших Послуг і деактивувати ваш обліковий запис, зокрема, але не виключно:

(a) якщо, на нашу обґрунтовану думку, ми зобов’язані це робити відповідно до Застосовного законодавства або на вимогу будь-якого суду чи іншого органу, що розглядає справи та виносить рішення у судовому порядку, яким ми підпорядковуємося в будь-якій юрисдикції;

(b) якщо існує обґрунтована підозра, що ви можете порушити ці Умови або іншим чином намагаєтесь обійти ці Умови, наприклад, відкриваючи кілька облікових записів або зловживаючи будь-якою з наших програм заохочення;

(c) якщо існує обґрунтована підозра, що певна операція є помилковою;

(d) якщо існує обґрунтована підозра, що ваш обліковий запис скомпрометовано або Послуги використовуються шахрайським або несанкціонованим способом;

(e) якщо існує будь-яка обґрунтована підозра у відмиванні грошей, фінансуванні тероризму, шахрайстві чи у будь-якому іншому фінансовому злочині; або

(f) якщо стосовно будь-якого з ваших гаманців/ваших дій ведеться незавершений судовий розгляд, розслідування чи адміністративне провадження.

У разі, якщо ми вирішимо призупинити, обмежити або припинити ваш доступ до наших Послуг відповідно до положень цього Пункту 2, ми надамо вам (тією мірою, якою це не суперечить законодавству) відповідне повідомлення про таке припинення надання Послуг. Призупинення користування нашими Послугами буде скасовано в обґрунтовано короткі терміни, лише після усунення обставин, що спричинили призупинення надання Послуг. Ми не маємо жодних зобов’язань щодо виконання будь-яких призупинених, скасованих або припинених транзакцій за тією ж ціною або на тих самих умовах.

Ми не гарантуємо, що будь-який конкретний контент, компонент та/або функція завжди будуть доступні у Послугах, що надаються у додатку Гаманець blockbank.ai.

5 РИЗИКИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВИКОРИСТАННЯМ ЦИФРОВИХ АКТИВІВ

Усі транзакції із залученням цифрових активів пов’язані з певними ризиками. У зв’язку з цим, після відправлення в мережу блокчейну така транзакція буде непідтвердженою протягом певного періоду часу, поки не буде достатнього підтвердження транзакції мережею блокчейну.

Транзакція не вважається завершеною, поки вона є в стані очікування. Віртуальні цифрові активи, які перебувають в стані очікування, будуть позначені відповідним чином, а відповідний Збережений цифровий актив не буде включеним у ваш Гаманець цифрових активів і не буде доступним для здійснення транзакцій.

Ризик втрати при володінні Цифровими активами може бути значним. Тому вам слід ретельно обміркувати, чи підходить вам володіння Цифровими активами з огляду на ваш фінансовий стан. Вирішуючи питання щодо володіння Цифровими активами, вам слід знати, що ціна або вартість Цифрових активів може стрімко змінюватися, знижуватися та, імовірно, навіть впасти до нуля. Попередні результати не є показником майбутніх результатів. Якщо ви користуєтесь Послугами додатку Гаманець blockbank.ai, які дозволяють вам та/або третім сторонам отримувати доступ та зберігати персональні ключі Збережених цифрових активів, ви визнаєте, що ми не несемо відповідальності за захист таких ключів і що ми не несемо відповідальності за будь-яку втрату Збереженого цифрового активу, спричинену крадіжкою, втратою чи неправильним поводженням з персональними ключами Збережених цифрових активів поза нашим контролем.

Ми не несемо відповідальності за ринок Цифрових активів та не робимо жодних заяв і не даємо гарантій щодо реальної чи передбачуваної вартості Цифрових активів у будь-якій валюті котирування. Попри те, що ми надаємо історичні дані та/або дані в режимі реального часу щодо ціни на Цифрові активи, ми не робимо жодних заяв щодо якості, придатності, правдивості, корисності, точності чи повноти таких даних, і вам не слід покладатися на такі дані для прийняття будь-яких рішень. Ви усвідомлюєте та погоджуєтеся з тим, що вартість цифрових активів може бути нестабільною, і ми жодним чином не несемо відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести у результаті зберігання чи торгівлі Цифровими активами, навіть у разі затримки, призупинення або перерви у наданні Послуг додатку Гаманець blockbank.ai з будь-якої причини.

Ми не надаємо консультацій щодо інвестицій, та будь-який контент, розміщений на Сайті, не повинен розглядатися у якості альтернативи індивідуальним консультаціям щодо інвестицій. Контент, розміщений на Сайті, не повинен використовуватися у якості основи для прийняття інвестиційних рішень і не призначений для продажу або просування будь-якого типу Цифрових активів.

6 ДОДАТОК BLOCKBANK

Додаток blockbank.ai надає вам інтерактивний доступ до вашого багатопротокольного Гаманця цифрових активів, зокрема, дозволяє виконувати одну або кілька з наступних дій:
(a) переглядати баланс та Історію трансакцій вашого Гаманця цифрових активів;

(b) надсилати та отримувати цифрові активи у додатку.

Переглядати ринкову капіталізацію Топ-100 токенів;

(c) мати доступ до новин в одному місці;

(d) переглядати ринкову капіталізацію Топ-100 токенів.

7 ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ВІДКРИТИМ ВИХІДНИМ КОДОМ

Ми можемо (але не зобов’язані) забезпечити доступність вихідного коду програмного забезпечення, яке ми розробляємо, для завантаження у форматі програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом. Ви погоджуєтеся дотримуватися вимог та умов будь-якої ліцензійної угоди, яка стосується цього програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом. Ви зобов’язуєтесь не вказувати на зв’язок із нами під час використання, модифікацій або розповсюдження вами цього програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом.

При розміщенні нами будь-якого програмного забезпечення та дозволу вам мати доступ і використовувати таке програмне забезпечення через наші веб-сайти, зокрема, цей Веб-сайт, до такого доступу та використання будуть застосовуватися ці Умови, а також будь-які ліцензійні угоди, які ми можемо укласти з вами.

8 СТОРОННІЙ КОНТЕНТ

Ми можемо відображати сторонній контент, рекламу, посилання, рекламні акції, логотипи та інші матеріали на нашому Веб-сайті (загалом — «Сторонній контент») лише для вашої зручності. Ми не схвалюємо, не контролюємо, не підтримуємо та не спонсоруємо жодних третіх сторін або Сторонній контент, і ми не робимо жодних заяв та не даємо жодних гарантій щодо такого Стороннього контенту, зокрема, але не виключно, щодо точності, дійсності, законності, дотримання авторських прав або пристойності такого контенту. Використання вами будь-якого Стороннього контенту або взаємодія з ним, а також з будь-якою третьою стороною, яка надає Сторонній контент, здійснюється виключно між вами та такими третіми сторонами, і ми не несемо жодної відповідальності та не маємо жодних зобов’язань щодо такого використання чи взаємодії. Ми не несемо відповідальності за будь-який контент, розміщений на сторонніх сайтах, посилання на які є на нашому Веб-сайті; крім того, не слід припускати, що ми переглянули або схвалили такі сайти або розміщений на них контент, а також ми не гарантуємо, що посилання на ці сайти працюють або є актуальними.

9 КОНТЕНТ КОРИСТУВАЧА

Якщо ви публікуєте, завантажуєте, вводите, надаєте або надсилаєте нам свої персональні дані, зокрема, але не виключно: ваше ім’я, адресу електронної пошти (email), IP-адресу, адресу криптовалюти, текст, код чи іншу інформацію та матеріали, підписуєтесь на наш список розсилки або створюєте обліковий запис на нашому Веб-сайті (загалом – ваш «Контент користувача»), ви повинні переконатися, що Контент користувача, наданий вами в той чи інший час, є правдивим, точним, актуальним та повним, а також, що будь-який Контент користувача, який ви публікуєте, завантажуєте, вводите, надаєте або надсилаєте нам або через наш Веб-сайт не порушує та не зазіхає на права інтелектуальної власності будь-якої третьої сторони. Ми не є власниками, не контролюємо і не підтримуємо жодного Контенту користувача, який передається, зберігається або обробляється через наш Веб-сайт або надсилається нам, а також ми не несемо жодної відповідальності за будь-який Контент користувача. Ви несете повну особисту відповідальність за весь свій Контент користувача та за використання вами будь-яких інтерактивних функцій, посилань, інформації чи контенту на нашому Веб-сайті, а також заявляєте та гарантуєте, що (i) ви володієте всіма правами інтелектуальної власності (або отримали всі необхідні дозволи) для надання вашого Контенту користувача та надання ліцензій згідно з цими Умовами; (ii) ваш Контент користувача не порушуватиме жодних угод або зобов’язань стосовно конфіденційності; та (iii) ваш Контент користувача не порушуватиме, не зазіхатиме на та незаконно не привласнюватиме будь-які права інтелектуальної власності чи інші майнові права, зокрема, право на публічність чи конфіденційність, будь-якої фізичної чи юридичної особи.

Ви несете повну відповідальність за дотримання конфіденційності вашого Контенту користувача та будь-якої вашої непублічної інформації. Крім того, ви несете повну відповідальність за усі без винятку дії, які відбуваються під вашим обліковим записом (якщо такі є). Ви погоджуєтеся негайно повідомляти нас про будь-яке несанкціоноване використання вашого Контенту користувача, облікового запису або про будь-яке інше порушення безпеки. Ми не несемо відповідальності за жодні втрати або збитки, яких ви можете зазнати в результаті того, що хтось інший використовує ваш Контент користувача або обліковий запис з вашого відома або без нього. Однак ви можете нести відповідальність за збитки, завдані Сторонам blockbank.ai (як визначено нижче) або іншим сторонам через те, що хтось інший використовує ваш Контент користувача або обліковий запис. Ви не можете використовувати чужий Контент користувача або обліковий запис у будь-який час без дозволу відповідної фізичної чи юридичної особи.

Публікуючи, завантажуючи, вводячи, надаючи або надсилаючи нам свій Контент користувача, ви надаєте blockbank.ai, його філіям та будь-яким супутнім субліцензіатам невиключне, глобальне, безстрокове право та дозвіл на використання, відтворення, копіювання, редагування, внесення зміну, переклад, переформатування, створення похідних робіт, поширення, передачу, публічне відтворення та демонстрацію вашого Контенту користувача, а також право надавати субліцензії на такі права іншим особам.

Ви зобов’язані негайно оновити ваш Контент користувача та повідомити нас про будь-які зміни у ньому, оновивши свої персональні дані, та зв’язавшись з нами за адресою support[@]blockbank.ai. Таким чином, ми матимемо змогу ефективно спілкуватися з вами та надавати вам точну й актуальну інформацію.

Попри те, що ми не зобов’язані переглядати, редагувати або відстежувати Контент користувача, ми залишаємо за собою право видаляти, переглядати або редагувати Контент користувача на наш розсуд. Крім того, якщо у нас є підстави припускати ймовірність порушення безпеки, порушення використання або неправомірного використання нашого Веб-сайту, або якщо ви порушуєте будь-які свої зобов’язання відповідно до цих Умов чи Політики конфіденційності, ми можемо призупинити ваше використання цього Веб-сайту в будь-який час і з будь-якої причини. Будь-який Контент користувача, поданий вами на цьому Веб-сайті, може бути доступним для нас у всьому світі.

10 ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК

Якщо ви вирішите надіслати нам запитання, коментарі, пропозиції, ідеї, оригінальні або творчі матеріали чи іншу інформацію (загалом – “Зворотній зв’язок”), ви робите це за власним бажанням, а не на підставі будь-якого запиту чи прохання з нашого боку. Відгук не включає Контент користувача. Ми залишаємо за собою право використовувати Зворотній зв’язок для будь-яких цілей безкоштовно та не виплачуючи вам жодних компенсацій. Не надсилайте нам Зворотного зв’язку, якщо ви очікуєте отримати за це оплату або маєте на меті продовжувати володіти або заявити права на ваш Зворотній зв’язок. Метою цих умов є уникнення потенційних непорозумінь або суперечок у випадках, якщо продукти, послуги, бізнес-ідеї або бізнес-стратегії blockbank.ai можуть видатися схожими на ідеї, надіслані нам у якості Зворотного зв’язку. Коли ви вирішуєте надіслати нам Зворотній зв’язок, ви визнаєте та усвідомлюєте, що Сторони blockbank.ai не дають жодних гарантій того, що ваш Зворотній зв’язок буде розглядатися у якості конфіденційної інформації або такої, що є вашою власністю.

11 УЗАГАЛЬНЕНІ ДАНІ

Ми можемо збирати інформацію та статистичні дані про всіх відвідувачів цього Веб-сайту, що може також включати надану вами інформацію. Ця інформація допомагає нам розробляти та налаштовувати наші Веб-сторінки таким чином, щоб вони були зручними для користувачів, а також постійно вдосконалювати наш Веб-сайт, щоб краще відповідати потребам користувачів нашого Веб-сайту. Для вказаних цілей ми також можемо ділитися такими узагальненими даними з окремими третіми сторонами. Обробка Персональних даних здійснюється нами відповідно до нашої Політики конфіденційності.

12 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

blockbank.ai та його ліцензіари залишають за собою усі права, право власності на цей Веб-сайт та частки участі у ньому, а також права на його продукти та послуги, зокрема, всі авторські права, патенти, комерційні таємниці, торгові марки, інші права інтелектуальної власності, торгові назви, логотипи, слогани, користувацьку графіку, значки кнопок, скрипти, відео, тексти, зображення, програмне забезпечення, коди, файли, контент, інформацію та інші матеріали, доступні на нашому Веб-сайті. Жодну частину цього Веб-сайту не можна копіювати, відтворювати чи використовувати, повністю або частково, без нашої попередньої згоди або попередньої письмової згоди відповідного ліцензіара. blockbank.ai залишає за собою всі права, прямо не вказані в цих Умовах.

13 ЗАБОРОНА БУДЬ-ЯКОГО НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ВІДТВОРЕННЯ

Ви можете мати доступ, використовувати та роздруковувати інформацію та матеріали, розміщені на цьому Веб-сайті, виключно для некомерційного чи особистого використання за умови, що у вас є дозвіл на доступ до такої інформації чи матеріалів, та, що вказівки на авторські права та права власності будуть збережені.

Ви не маєте права будь-яким іншим чином відтворювати, адаптувати, зберігати, передавати, поширювати, друкувати, демонструвати, монетизувати, публікувати або створювати похідні роботи з будь-якої частини контенту, формату або дизайну цього Веб-сайту.

Якщо ви прагнете відтворити або іншим чином використовувати контент цього Веб-сайту у будь-який спосіб, ви повинні отримати від нас дозвіл на таке використання. Жодна частина цих Умов не може тлумачитись як надання будь-яких прав чи ліцензії на будь-який патент, торгову марку, авторське право чи інше право власності blockbank.ai або будь-якої третьої сторони, ані за принципом Естопель, ані прямо чи опосередковано, ані будь-яким іншим чином.

14 ПОЛІТИКА ПРИЙНЯТНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Вам дозволено використовувати контент або послуги, що надаються через цей Веб-сайт, лише для їх заявлених цілей. Вам заборонено використовувати цей Веб-сайт для наступних цілей:

(a) публікувати, розміщувати, надсилати, завантажувати, подавати, демонструвати або поширювати будь-яку інформацію чи матеріал та/або іншим чином робити їх доступними чи брати участь у будь-яких діях, які є незаконними, дискримінаційними, переслідницькими, наклепницькими або такими, що безчестять, знущальницькими, загрозливими, такими, що завдають шкоди, образливими, непристойними, деліктними або неприйнятними будь-яким іншим чином;

(b) демонструвати, завантажувати або передавати матеріали, які заохочують до дій, які можуть становити кримінальне правопорушення, призвести до цивільної відповідальності чи іншим чином порушувати будь-які застосовні закони, правила чи норми або нехтувати ними;

(c) втручатися або порушувати законні права (до прикладу, права на конфіденційність і публічність) інших осіб або перешкоджати іншим особам користуватися цим Веб-сайтом;

(d) порушувати будь-які застосовні закони чи правила;

(e) використовувати цей Веб-сайт або посилання, розміщені на цьому Веб-сайті, будь-яким способом, який може перешкодити, порушити, негативно вплинути або завадити іншим користувачам використовувати цей Веб-сайт або посилання, розміщені на цьому Веб-сайті, або який може пошкодити, вивести з ладу, перевантажити або погіршити якість роботи цього Веб-сайту або наших серверів чи будь-яких мереж, підключених до будь-якого з наших серверів будь-яким чином;

(f) створювати фальшиву особу з метою ввести в оману інших осіб або шахрайським чи іншим чином видавати себе за іншу особу чи представника іншої організації, зокрема, але не виключно, за уповноваженого користувача цього Веб-сайту або представника blockbank.ai, або шахрайським чи іншим чином надавати неправдиву інформацію про те, що ви пов’язані з фізичною чи юридичною особою, або групою;

(g) вводити в оману або обманювати нас, наших представників та будь-яких третіх сторін, які можуть покладатися на надану вами інформацію, надаючи неточну чи неправдиву інформацію, зокрема, умисне приховування будь-яких даних;

(h) приховувати походження будь-якого матеріалу, що передається через послуги, які надаються цим Веб-сайтом (чи то шляхом підробки заголовків повідомлень/пакетів чи іншого маніпулювання загальноприйнятою ідентифікаційною інформацією);

(i) порушувати, зазіхати або незаконно привласнювати будь-які права інтелектуальної чи промислової власності будь-якої особи (до прикладу, авторські права, торгові марки, патенти, комерційні таємниці або інші права власності будь-якої сторони) або вчиняти інші правопорушення;

(j) завантажувати файли, які містять віруси, троянські шкідливі програми, програми-хробаки, програми з таймером дії, програми-імітатори, пошкоджені файли або будь-яке інше аналогічне програмне забезпечення або програми, які можуть завдати шкоди роботі комп’ютерної техніки або пошкодити майно інших осіб;

(k) надсилати, завантажувати, відображати чи розповсюджувати або іншим чином робити доступними матеріали, що містять або пов’язані зі спамом, небажаною поштою, рекламою пірамідних схем, “листами щастя”, попередженнями про віруси (без попереднього підтвердження достовірності попередження), або будь-які інші типи несанкціонованих рекламних або промоційних матеріалів;

(l) отримати доступ до будь-якого контенту, розділу або функцій цього Веб-сайту, доступ до яких вам заборонено або обмежено, або намагатися оминути або подолати заходи, що застосовуються для запобігання або обмеження вашого доступу до будь-якого контенту, розділу або функцій цього Веб-сайту;

(m) отримувати несанкціонований доступ або втручатися в роботу серверів, на яких розміщено цей Веб-сайт, або надавати послуги на цьому Веб-сайті або будь-яких серверах у будь-яких пов’язаних мережах, або іншим чином не дотримуватися будь-яких правил чи процедур, пов’язаних із використанням цих серверів ;

(n) намагатися отримати несанкціонований доступ до будь-яких послуг або продуктів, інших облікових записів, комп’ютерних систем або мереж, підключених до будь-якого з наших серверів, шляхом злому, підбору паролів або будь-яким іншим способом;

(o) отримувати або намагатися отримати будь-якими способами будь-які матеріали чи інформацію, які умисно не надаються через цей Веб-сайт або через його послуги;

(p) накопичувати або іншим чином збирати узагальнені чи інші дані про інших осіб, зокрема, адреси електронної пошти, та/або розповсюджувати чи продавати такі дані будь-яким способом;

(q) використовувати будь-яку частину цього Веб-сайту не за призначенням; або

(r) використовувати цей Веб-сайт для здійснення або просування будь-якої діяльності, яка порушує ці Умови.

15 ВІДШКОДУВАННЯ

Ви зобов’язуєтесь, у максимально дозволеному чинним законодавством обсязі, відшкодовувати, захищати та убезпечувати нас і наших відповідних колишніх, теперішніх і майбутніх співробітників, посадових осіб, директорів, підрядників, консультантів, акціонерів, постачальників, продавців, постачальників послуг, материнські компанії, дочірні компанії, філії, агентів, представників, правопопередників, правонаступників та правонабувачів (загалом “Сторони blockbank.ai”) від усіх претензій, збитків, зобов’язань, втрат, витрат та утримань (зокрема, адвокатські гонорари), які виникають із або пов’язані з: (i) вашим доступом до або використанням нашого Веб-сайту, продуктів або послуг; (ii) вашим Контентом користувача; (iii) будь-яким наданим вами Зворотнім зв’язком; або (iv) порушення вами цих Умов.

Ми залишаємо за собою право здійснювати за ваш рахунок виключний контроль над захистом від будь-якої претензії щодо шкоди, яка підлягає відшкодуванню відповідно до цих Умов. Таке право на отримання відшкодування є доповненням до будь-яких інших прав на отримання відшкодування, викладених у письмовій угоді між вами та blockbank.ai, та не заміняє їх.

16 ЗАЯВА ПРО ВІДМОВУ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ЦЕЙ ВЕБ-САЙТ ТА ВСЯ ІНФОРМАЦІЯ, ПРОДУКТИ ТА ПОСЛУГИ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ ЦЕЙ ВЕБ-САЙТ, НАДАЮТЬСЯ НА УМОВАХ “ЯК Є” І “ЯК ДОСТУПНО” БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ЗАЯВ, ЗАСВІДЧЕНЬ, ОБІЦЯНОК АБО ГАРАНТІЙ БУДЬ-ЯКОГО ТИПУ, ЗОКРЕМА, АЛЕ НЕ ВИКЛЮЧНО: БУДЬ-ЯКІ ЗАЯВИ, ЗАСВІДЧЕННЯ, ОБІЦЯНКИ АБО ГАРАНТІЇ ЩОДО ТОЧНОСТІ, СТАБІЛЬНОСТІ, ПОВНОТИ, АДЕКВАТНОСТІ, ДОСТУПНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ АБО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦЬОГО ВЕБ-САЙТУ, БУДЬ-ЯКИХ ПРОДУКТІВ ЧИ ПОСЛУГ, ЯКІ МИ МОЖЕМО НАДАВАТИ ЧЕРЕЗ НЬОГО АБО ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ АБО МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ РОЗМІЩЕНІ НА НЬОМУ.
КОЖНА ЗІ СТОРІН blockbank.ai ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД БУДЬ-ЯКИХ ЗАЯВ І ГАРАНТІЙ, ЯК ЯВНИХ, ТАК І ТАКИХ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ ЧИ ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЩОДО ВИЩЕЗАЗНАЧЕНОГО, ЗОКРЕМА, АЛЕ НЕ ВИКЛЮЧНО: (A) БУДЬ-ЯКІ ГАРАНТІЇ ЩОДО КОНТЕНТУ, ІНФОРМАЦІЇ, ДАНИХ, ПОСЛУГ, ДОСТУПНОСТІ, БЕЗПЕРЕРВНОГО ДОСТУПУ, А ТАКОЖ ПОСЛУГ ЧИ ПРОДУКТІВ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ ЦЕЙ ВЕБ-САЙТ АБО У ЗВ’ЯЗКУ З НИМ; (B) БУДЬ-ЯКІ ГАРАНТІЇ ТОГО, ЩО ЦЕЙ ВЕБ-САЙТ АБО СЕРВЕР, НА ЯКОМУ ВІН РОЗМІЩЕНИЙ, НЕ МІСТЯТЬ ВІРУСІВ, ПРОГРАМ-ХРОБАКІВ, ТРОЯНСЬКИХ ШКІДЛИВИХ ПРОГРАМ АБО ІНШИХ ШКІДЛИВИХ КОМПОНЕНТІВ; (C) БУДЬ-ЯКІ ГАРАНТІЇ ТОГО, ЩО ЦЕЙ ВЕБ-САЙТ, ЙОГО КОНТЕНТ ТА БУДЬ-ЯКІ ПОСЛУГИ ЧИ ПРОДУКТИ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ НЬОГО, НЕ МІСТЯТЬ ПОМИЛОК, АБО ЩО ДЕФЕКТИ ЦЬОГО ВЕБ-САЙТУ, ЙОГО КОНТЕНТУ ЧИ ТАКИХ ПОСЛУГ АБО ПРОДУКТІВ БУДУТЬ НАМИ ВИПРАВЛЕНІ; (D) БУДЬ-ЯКІ ГАРАНТІЇ ПРАВА АБО ГАРАНТІЇ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, ЩОДО КОМЕРЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ; (E) БУДЬ-ЯКІ ГАРАНТІЇ, ЩО ЦЕЙ ВЕБ-САЙТ БУДЕ СУМІСНИМ З ВАШИМ КОМП’ЮТЕРОМ АБО ІНШИМ ЕЛЕКТРОННИМ ОБЛАДНАННЯМ; ТА (F) БУДЬ-ЯКІ ГАРАНТІЇ НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ ТРЕТІХ ОСІБ. МАТЕРІАЛИ ТА СУПУТНІ ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ, ЯКІ РОЗМІЩЕНІ НА ЦЬОМУ ВЕБ-САЙТІ, МОЖУТЬ МІСТИТИ ТЕХНІЧНІ НЕТОЧНОСТІ АБО ДРУКАРСЬКІ ПОМИЛКИ. ДО ІНФОРМАЦІЇ, ЩО РОЗМІЩЕНА НА ЦЬОМУ ВЕБ-САЙТІ, ПЕРІОДИЧНО ВНОСЯТЬСЯ ЗМІНИ. СТОРОНИ blockbank.ai МОЖУТЬ ВНОСИТИ ПОКРАЩЕННЯ ТА/АБО ЗМІНИ ДО ВЕБ-САЙТУ, ЙОГО ПРОДУКТІВ, ПОСЛУГ ТА/АБО МАТЕРІАЛІВ, РОЗМІЩЕНИХ НА ЦЬОМУ ВЕБ-САЙТІ, У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС.

Разом з тим, у максимально дозволеному законом обсязі жодна зі Сторін blockbank.ai не несе відповідальності за:

(a) будь-які втрати, зобов’язання, витрати, затрати або збитки, понесені або завдані внаслідок або у зв’язку з будь-яким доступом до або використанням цього Веб-сайту або будь-якого його контенту;

(b) будь-які зроблені висновки або прийняті рішення на основі інформації чи матеріалів, які відображаються на цьому Веб-сайті або пропущені на ньому;

(c) будь-які заяви чи інші твердження стосовно існування чи наявності будь-якої роботи, вакансії, завдання або іншого залучення чи призначення, що публікуються на цьому Веб-сайті (якщо таке є), а також будь-які заяви чи інші твердження щодо минулих або майбутніх запитів інформації про кандидата, минулих або майбутніх запрошень на співбесіду або рішень про найм кандидата, або щодо відповідності будь-яких кандидатів нашим вимогам;

(d) будь-які питання, що впливають на цей Веб-сайт або будь-який його контент, спричинені обставинами, які є поза межами нашого розумного контролю;

(e) роботу цього Веб-сайту та будь-які помилки, затримки, перерви в роботі або недоступність цього Веб-сайту та будь-яких послуг або продуктів, що надаються через цей Веб-сайт, які можуть виникнути через інтенсивне використання цього Веб-сайту, періодичні збої в роботі цього Веб-сайту або потребу в проведенні ремонтних робіт, технічного обслуговування або впровадження нових засобів, продуктів або послуг; та

(f) будь-яку інформацію або матеріали, розміщені на будь-якому веб-сайті, яким керує третя сторона, до яких можна отримати доступ з цього Веб-сайту.

СТОРОНИ BLOCKBANK.AI У ЖОДНОМУ ВИПАДКУ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЕТЕНЗІЇ, ЗБИТКИ, ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ВТРАТИ, ВИТРАТИ ЧИ ЗАТРАТИ БУДЬ-ЯКОГО ХАРАКТЕРУ, ЯК ПРЯМІ, ТАК І НЕПРЯМІ, СУПУТНІ, КОМПЕНСАЦІЙНІ, ВИПАДКОВІ, ФАКТИЧНІ, ПОКАЗОВІ, ШТРАФНІ ЧИ СПЕЦІАЛЬНІ (ЗОКРЕМА,ЗБИТКИ З ПРИЧИНИ ВТРАТУ БІЗНЕСУ, ДОХОДІВ, ПРИБУТКІВ, ДАНИХ, ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ, ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ АБО ІНШІ НЕМАТЕРІАЛЬНІ ЗБИТКИ) НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ БУЛИ СТОРОНИ BLOCKBANK.AI ПОІНФОРМОВАНІ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ, ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, ВТРАТ, ВИТРАТ ЧИ ЗАТРАТ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ІЗ АБО У ЗВ’ЯЗКУ З: (A) ВИКОРИСТАННЯМ АБО ФУНКЦІОНУВАННЯМ ЦЬОГО ВЕБ-САЙТУ; (B) БУДЬ-ЯКИМ НАДАННЯМ ДОСТУПУ АБО НЕНАДАННЯМ ДОСТУПУ ДО ЦЬОГО ВЕБ-САЙТУ ЧИ ЙОГО ПОСЛУГ (ЗОКРЕМА, АЛЕ НЕ ВКЛЮЧНО, БУДЬ-ЯКІ ПОСИЛАННЯ НА НАШОМУ ВЕБ-САЙТІ); (C) БУДЬ-ЯКОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ, ЩО ДОСТУПНА НА ЦЬОМУ ВЕБ-САЙТІ; (D) БУДЬ-ЯКИМИ ДІЯМИ АБО КОНТЕНТОМ БУДЬ-ЯКОЇ ТРЕТЬОЇ СТОРОНИ; (E) НЕСАНКЦІОНОВАНИМ ДОСТУПОМ, ВИКОРИСТАННЯМ АБО ВНЕСЕННЯМ ЗМІН У ПЕРЕДАЧУ ДАНИХ АБО КОНТЕНТ НАМ АБО ВІД НАС; АБО (F) НЕОТРИМАННЯМ БУДЬ-ЯКИМ СПОСОБОМ ПЕРЕДАЧІ БУДЬ-ЯКИХ ДАНИХ, КОНТЕНТУ, КОШТІВ АБО МАЙНА ВІД ВАС. ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН СУКУПНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН BLOCKBANK.AI, ЩО ВИНИКАЄ ВІДПОВІДНО ДО ЦИХ УМОВ, НЕ ПЕРЕВИЩУВАТИМЕ 5,00 ДОЛАРІВ США.

17 ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

Ці умови регулюються законодавством держави, на території якої зареєстрована компанія. Усі скарги, що виникають відповідно до цих Умов або стосуються цих Умов, розглядатимуться виключно в судах Кайманових островів, і ми з вами погоджуємось підпорядковуватись персональній юрисдикції в цих судах.

Ці Умови регулюють відносини між нами і вами. Вони не створюють жодних прав сторонніх бенефіціарів. Якщо ви не дотримуєтеся цих Умов, а ми не вживаємо негайних заходів, це не означає, що ми відмовляємося від будь-яких із наших можливих прав (до прикладу, вживати заходів у майбутньому).

Якщо виявиться, що будь-яка конкретна умова не підлягає виконанню, ця умова буде змінена таким чином, щоб вона підлягала виконанню, і це не вплине на інші умови, зазначені в цьому документі.

Якщо у вас виникли запитання щодо цих Умов, будь ласка, зв’яжіться з нами за адресою support[@]blockbank.ai.

Copyright © 2020-2022 blockbank.ai. Всі права захищені.